Fundacja Miłosierdzie im. Jerzego Lewickiego otrzymała środki na dofinansowanie budowy Domu Miłosierdzia z programu Przedsiębiorstwa Społeczne +” na lata 2023-2025.

Głównym celem Programu jest wspieranie przedsiębiorczości społecznej przez zapewnienie przedsiębiorstwom społecznym (PS) dostępu do wsparcia finansowego ułatwiającego tworzeniem miejsc pracy oraz reintegracją społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również wzmocnienie zdolności do świadczenia przez nie usług społecznych.

Dzięki Programowi częściowo wspierającym dofinansowanie budowy Domu Miłosierdzia jest realizowana misja fundacji, która w przyszłości zaowocuje powstaniem innowacyjnego Domu dla Seniorów w Małej k. Ropczyc. Kompleks będzie w pełni dostosowany do potrzeb Seniorów na ich ostatniej drodze życia. Miejsce zagwarantuje im wiarę, nadzieję, miłość i opiekę duchową.

Drodzy! Wierzę, że dobro powraca. Budowa Domu Miłosierdzia. to ogromna inwestycja, która pomoże wielu potrzebującym, a tylko z Waszym wsparciem możemy sprawić ten cud i uczynić nasz świat nieco piękniejszym.

prezes fundacji Barbara Siorek

Skip to content